Cáp kết nối Jabra GN 1200 QD

477,000 VND

Jabra GN 1200 QD là một giải pháp linh hoạt để kết nối tai nghe Jabra với điện thoại. Cáp kết nối điện thoại với tai nghe không phải là tiêu chuẩn hóa và từng nhà sản xuất sản xuất các loại cáp cho sản phẩm của mình.

Jabra GN 1200 QD là một giải pháp linh hoạt để kết nối tai nghe Jabra với điện thoại. Cáp kết nối điện thoại với tai nghe không phải là tiêu chuẩn hóa và từng nhà sản xuất sản xuất các loại cáp cho sản phẩm của mình. Các cáp phổ Jabra GN 1200 QD  có thể kết nối tai nghe của bạn hầu như tất cả các loại điện thoại, dù là điện thoại cố định hoặc điện thoại IP.

Khi bạn kết nối cáp cho lần đầu tiên, chỉ cần di chuyển chọn chuyển đổi qua thiết lập của nó cho đến khi bạn nghe một giai điệu quay số, và bạn đã sẵn sàng để nói chuyện.

  • - Tương thích với tất cả các tai nghe jabra.
  • - Tương thích với hầu hết các điện thoại hàng đầu
  • - Kết nối tai nghe với điện thoại
  • - "Ngắt kết nối nhanh" cáp

Tính năng 

  • Làm việc với hầu hết các điện thoại bàn bao gồm cả điện thoại IP cứng
  • Khuếch đại micro để tăng mức độ truyền khi kết nối với hệ thống điện thoại truyền khối lượng thấp
  • Điều chỉnh trượt đơn giản để dễ dàng thiết lập

Width
128mm
Height
508mm
Depth
85mm
Weight
52gm
Quality checking
yes
Freshness Duration
03days
When packeting
Without touch of hand
Each Box contains
60pcs

Blake Ruiz

12th Feb, 2018 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2018 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2018 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Post a comment

Overall

4.0

(03 Reviews)

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Add a Review

Your Rating:

Outstanding