Cáp kết nối Jabra GN 1200 dạng xoắn

731,400 VND

Cáp kết nối Jabra GN 1200 dạng xoắn là dây cáp giúp bạn kết nối dễ dàng hơn với tai nghe, điện thoại. Với dây cáp này bạn không còn lo lắng sự cố xảy ra khi kết nối.

Dây cáp  Cáp kết nối Jabra GN 1200 dạng xoắn là dây cáp thông minh, phù hợp với hầu hết các điện thoại.
_ Làm việc với hầu hết các điện thoại bàn bao gồm cả điện thoại IP cứng
_ Khuếch đại micro để tăng mức độ truyền khi kết nối với hệ thống điện thoại truyền khối lượng thấp
_ Điều chỉnh trượt đơn giản để dễ dàng thiết lập

Dây cáp  Cáp kết nối Jabra GN 1200 dạng xoắn to 2x3.5mm là dây cáp giúp bạn kết nối dễ dàng hơn với tai nghe, điện thoại. Với dây cáp này bạn không còn lo lắng sự cố xảy ra khi kết nối. Với dây cáp này có thể ngắt kết nối nhanh chóng và làm việc với hầu điện thoại bất kỳ cung cấp nhiều tiện ích hơn. 
+ Làm việc với hầu hết các điện thoại bàn kể cả điện thoại cứng IP
+ khuếch đại micro để tăng mức độ truyền khi kết nối với hệ thống điện thoại truyền khối lượng thấp
+ điều chỉnh trượt đơn giản cho các thiết lập dễ dàng

Chúng tôi hiện nay phân phối cáp jabra ngoài ra còn phân phối tai nghe jabra, tai nghe điện thoại viên 
 để bạn có thể chọn lựa.

Width
128mm
Height
508mm
Depth
85mm
Weight
52gm
Quality checking
yes
Freshness Duration
03days
When packeting
Without touch of hand
Each Box contains
60pcs

Blake Ruiz

12th Feb, 2018 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2018 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

12th Feb, 2018 at 05:56 pm
Reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Post a comment

Overall

4.0

(03 Reviews)

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Blake Ruiz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Add a Review

Your Rating:

Outstanding